การบรรยายเรื่องงบประมาณ หลักสูตรสารวัตร

วัน พฤหัสบดี ที่ 11 กรกฎาคม 2561 พล.ต.ต.ณรงค์รัตน์ พิชัยณรงค์ ผบก.งป. ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องงบประมาณ หลักสูตรสารวัตร ณ ศฝร.ภ.1