การประชุมคณะทำงานเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 3/2560

วัน พุธ ที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2560 เวลา 10.00 น. การประชุมคณะทำงานเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุม งป. อาคาร 5 ชั้น 4 ตร. โดยมี พล.ต.ท.สรศักดิ์ เย็นเปรม ผบช.สงป.เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย พล.ต.ต.ณรงค์รัตน์ พิชัยณรงค์ ผบก.งป. พร้อมด้วยคณะทำงาน