การประชุมเร่งรัดระดับ จนท. ครั้งที่ 6/2561 โดยมี พล.ต.ต.หญิง ขนิษฐา เที่ยงทัศน์ รอง ผบช.สงป. เป็นประธานฯ

วัน จันทร์ ที่ 17 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น.การประชุมเร่งรัดระดับ จนท. ครั้งที่ 6/2561 โดยมี พล.ต.ต.หญิง ขนิษฐา  เที่ยงทัศน์ รอง ผบช.สงป. เป็นประธานฯ