การประชุม เรื่อง แปรญัตติ 62 และ การปฏิรูป 11 ด้าน

วัน พุธ ที่ 11 กรกฎาคม 2561 การประชุม เรื่อง แปรญัตติ 62 และ การปฏิรูป 11 ด้าน ณ ห้องประชุม งป. อาคาร 5 ชั้น 4 กองงบประมาณ โดยมี พล.ต.ต.ณรงค์รัตน์  พิชัยณรงค์ ผบก.งป. เป็นประธานในการประชุม