กิจกรรมร่วมทำบุญบริจาควัตถุดิบ เพื่อนำไปบริการประชาชนที่ท้องสนามหลวง

กิจกรรมร่วมทำบุญบริจาควัตถุดิบ เพื่อนำไปบริการประชาชนที่ท้องสนามหลวง โดยมี ว่าที่ พ.ต.ต.หญิง บุญเสริม  อยู่ยั่งยืน เป็นผุ้บอกบุญในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้