กิจกรรมเคารพธงชาติ กองงบประมาณ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560

วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ฺ พ.ศ.2560 เวลา 08.00 น. กิจกรรมเคารพธงชาติ กองงบประมาณ ณ บริเวณลานหน้าอาคาร 1 ตร. โดยมี พล.ต.ต.ณรงค์รัตน์ พิชัยณรงค์ ผบก.งป. ให้เกียรติมาร่วมกิจกรรมและนำสวดมนต์