ขอสถิติการสอบสวนปากคำพยานย้อนหลังปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อใช้ประกอบการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563