งานเกษียณข้าราชการตำรวจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

วัน พฤหัสบดี ที่ 13 กันยายน พ.ศ.2561 งานเลี้ยงเกษียณข้าราชการตำรวจกองงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ห้องราชเทวีแกรนด์บอลรูม โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ