จิตอาสาตำรวจในสังกัดของ สงป.

     วันนี้ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น.

     พ.ต.อ.สง่า ธีรศรัณยานนท์ รอง ผบก.งป.พร้อม พ.ต.ท.หญิง วารุณี อัมภาโรจน์ รอง ผกก.ฝอ.สงป.ได้นำกำลังพลจิตอาสาตำรวจในสังกัดของ สงป.จำนวน 10 นาย ร่วมกับกำลังพลจิตอาสาของเหล่าทัพและกรุงเทพมหานคร 

     ทำความสะอาดและขุดลอกคลองเปรมประชากร จัดระเบียบและปรับภูมิทัศน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 ประจำจุด โซน 4 ณ บริเวณใต้ทางด่วนพิเศษศรีรัช เขตจตุจักร กรุงเทพฯ