ตรวจเครื่องแต่งกายประจำสัปดาห์

วัน จันทร์ ที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 11.00 น. – 11.45 น. พ.ต.อ.ภาณุพงศ์ ชอบเพื่อน รรท.ผบก.งป. และผู้บังคับบัญชาในสังกัด งป. ได้ทำการตรวจเครื่องแต่งกาย ทรงผม และรองเท้า ข้าราชการตำรวจในสังกัด งป. โดยแยกตรวจเป็นฝ่าย จำนวน 9 ฝ่าย ข้าราชการตำรวจในสังกัดได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ผลการตรวจจึงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย