ตรวจเครื่องแต่งกายประจำสัปดาห์

วัน จันทร์ ที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 16.00 น. – 16.45 น. พ.ต.อ.ภาณุพงศ์ ชอบเพื่อน รรท.ผบก.งป. และผู้บังคับบัญชาในสังกัด งป. ได้ทำการตรวจเครื่องแต่งกาย ทรงผม และรองเท้าประจำสัปดาห์ ข้าราชการตำรวจในสังกัด งป. และได้มีการตรวจ 5 ส โดยแยกตรวจเป็นฝ่าย จำนวน 9 ฝ่าย ข้าราชการตำรวรวจทุกนายมีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามนโยบาย ตร. อย่างเคร่งครัด