ตรวจเครื่องแต่งกายประจำสัปดาห์

วันอังคารที่ 6​ สิงหาคม 2562 เวลา 11.00 น. พ.ต.อ.ภาณุพงศ์ ชอบเพื่อน  รรท.ผบก.งป. ตรวจเครื่องแบบ ทรงผม รองเท้า ให้ถูกต้องตามระเบียบที่ ตร. กำหนด และ 5ส  ของข้าราชการตำรวจในสังกัด งป. ผลการตรวจเป็นไปด้วยความเรียบร้อย​