ตรวจเครื่องแต่งกายและทรงผมข้าราชการตำรวจประจำสัปดาห์

วัน อังคาร ที่ 4 มิถุนายน 2562 การตรวจเครื่องแต่งกายและทรงผมข้าราชการตำรวจในสังกัด งป. ประจำสัปดาห์