ตรวจเครื่องแต่งกายและทรงผมข้าราชการตำรวจประจำสัปดาห์

วัน จันทร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2562 การตรวจเครื่องแต่งกายและทรงผมข้าราชการตำรวจในสังกัด งป. ประจำสัปดาห์