บำรุงขวัญและเป็นกำลังใจให้กับข้าราชการตำรวจและครอบครัวที่เจ็บป่วย

ผบก.งป. พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด งป. มอบกระเช้าเพื่อบำรุงขวัญและเป็นกำลังใจให้กับข้าราชการตำรวจและครอบครัวที่เจ็บป่วย ก.ค.63