ประชุมบริหาร สงป. ครั้งที่ 7/63

ประชุมบริหาร สงป. ครั้งที่ 7/63