ผบช.สงป. พร้อมด้วย ผบก.งป., ผบก.กง. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เรื่อง กองทุนสืบสวนฯ ณ ห้องประชุม งป.