พ.ต.อ. ภาณุพงศ์ ชอบเพื่อน รอง ผบก.งป ได้นำนักเรียนนายร้อยตำรวจชั้นปีที่4 เข้าดูงานที่กองงบประมาณ

วัน พุธ ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 15.30 น. พ.ต.อ. ภาณุพงศ์ ชอบเพื่อน รอง ผบก.งป ได้นำนักเรียนนายร้อยตำรวจชั้นปีที่4 เข้าดูงาน ณ ห้องประชุม งป. อาคาร 5  ชั้น 4  กองงบประมาณ