พิธีประดับยศและร่วมแสดงความยินดีกับข้าราชการตำรวจในสังกัด งป. ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระดับ ผกก. - รอง ผบก. ณ วันที่ 21 ธ.ค.63