พิธีประดับยศและร่วมแสดงความยินดีกับข้าราชการตำรวจในสังกัด งป. ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระดับ สว. ณ วันที่ 24 ธ.ค.63