ร่วมฟังการแถลงนโยบายของรัฐบาล (วันที่2)

วัน ศุกร์ ที่ 26 กรกฎาคม 2562 ผู้บังคับบัญชาในสังกัด งป. เข้าร่วมฟังการแถลงนโยบายรัฐบาล ณ ห้องประชุม งป. อาคาร 5 ชั้น 4 ตร.