ร่วมฟังการแถลงนโยบายของรัฐบาล (วันแรก)

วัน พฤหัสบดี ที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ผู้บังคับบัญชาในสังกัด งป. เข้าร่วมฟังการแถลงนโยบายรัฐบาล ณ ห้องประชุม งป. อาคาร 5 ชั้น 4 ตร.