วันจันทร์ที่ 1 ก.พ. 64 พล.ต.ต.ภาณุพงศ์ ชอบเพื่อน ผบก.งป.และ พ.ต.อ.หญิง กิดานันท์ คมขำ รอง ผบก.งป. ตรวจเครื่องแบบ สนว.01 ชุดใหม่ ระดับชั้นประทวนที่ได้รับเงินค่าวัสดุเครื่องแต่งกายจำนวนคนละ 2,500 บาท