วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 ผบก.งป. ตรวจเครื่องแต่งกายและทรงผมข้าราชการตำรวจในสังกัด งป. ประจำสัปดาห์