วันจันทร์ที่ 8 ก.พ. 2564 พล.ต.ต.ภาณุพงศ์ ชอบเพื่อน ผบก.งป. ตรวจเครื่องแบบ สนว.01 ชุดใหม่ ระดับชั้นประทวนที่ได้รับเงินค่าวัสดุเครื่องแต่งกายจำนวนคนละ 2,500 บาท