วันจันทร์ที่ 8 ก.พ.64 พล.ต.ต.ภาณุพงศ์ ชอบเพื่อน ผบก.งป. และรอง ผบก.งป. มอบอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019