วันพุธ ที่ 6 ม.ค. 64 เวลา 14.00 น. ผบช.สงป.พร้อมด้วย รอง ผบช.สงป.และข้าราชการตำรวจที่รับผิดชอบงานแผนฯ ร่วมประชุมแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2564 ณ ห้องประชุม งป.