วันอังคารที่ 23 มี.ค.64 ผบก.งป.มอบเงินช่วยเหลือข้าราชการตำรวจกองงบประมาณ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจกรณีมารดาป่วยเข้ารับการรักษาพยาบาล