วันอังคาร ที่ 5 ม.ค. 64 เวลา 09.30 น. ผบก.งป. ประชุม ระดับ สว.ขึ้นไป รับนโยบายด้านงบประมาณจาก พล.ต.อ.ปิยะ อุทาโย ณ ห้องประชุม งป.