วัน จันทร์ ที่ 11 มกราคม 2564 ตรวจเครื่องแต่งกายและทรงผมข้าราชการตำรวจในสังกัด งป. ประจำสัปดาห์