เคารพธงชาติประจำเดือนตุลาคม 2561

วันศุกร์ ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2561 ข้าราชการตำรวจในสังกัด งป. เคารพธงชาติและสวดมนต์  ณ บริเวณลานหน้าอาคาร 1 ตร.