เคารพธงชาติประจำเดือนมิถุนายน 2562

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2562 ข้าราชการตำรวจกองงบประมาณเคารพธงชาติ บริเวณลานหน้าอาคาร 1 ตร. โดยมี พ.ต.อ.ภาณุพงศ์ ชอบเพื่อน รรท.ผบก.งป.นำสวดมนต์