เคารพธงชาติประจำเดือน ธันวาคม 2560

วัน พฤหัสบดี ที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00 น. ข้าราชการตำรวจกองงบประมาณเข้าแถวเคารพธงชาติ ณ ลานบริเวณหน้าอาคาร 1 ตร.