เคารพธงชาติ ส.ค.61

วันจันทร์ ที่ 27 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 น. ข้าราชการตำรวจกองงบประมาณเข้าร่วมเคารพธงชาติภายในอาคาร 5 ชั้น 4 กองงบประมาณ