เคารพธงชาติ 19 มี.ค.63

วันพฤหัสบดีที่ 19 มี.ค.63 พล.ต.ต.ภาณุพงศ์ ชอบเพื่อน ผบก.งป. นำข้าราชการตำรวจในสังกัดเคารพธงชาติ เวลา 8.00 น.