เคารพธงชาติ 21 ม.ค.64

วันพฤหัสบดีที่ 21 ม.ค.64 พล.ต.ต.ภาณุพงศ์ ชอบเพื่อน ผบก.งป. นำข้าราชการตำรวจในสังกัดเคารพธงชาติ เวลา 8.00 น.