เคารพธงชาติ 22 มี.ค.64

วันจันทร์ที่ 22 มี.ค.64 พล.ต.ต.ภาณุพงศ์ ชอบเพื่อน ผบก.งป. นำข้าราชการตำรวจในสังกัดเคารพธงชาติ เวลา 8.00 น.