เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พศ. 2562