โครงการเสริมสร้างสุขภาพและพลานามัย งป. กลุ่มที่ 2

วัน พุธ ที่ 17 มกราคม 2561 โครงการเสริมสร้างสุขภาพและพลานามัย งป. กลุ่มที่ 2 ณ บริเวณลานหน้าอาคาร 1 ตร.