โครงการ "เข้าวัด ทำดี วันพระธรรมสวนะ"

วันพุธที่ 12 ก.พ.63 เวลา 14.00 น. พล.ต.ต.ภาณุพงศ์ ชอบเพื่อน ผบก.งป. นำข้าราชการตำรวจในสังกัดเข้าร่วมโครงการ "เข้าวัด ทำดี วันพระธรรมสวนะ" ณ วัดปทุมวนาราม