วันจันทร์ที่ 8 ก.พ. 2564 ตรวจเครื่องแต่งกาย ทรงผม และ 5 ส. ข้าราชการตำรวจในสังกัด งป. ประจำสัปดาห์