เคารพธงชาติประจำเดือนสิงหาคม 2562

วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2562 ข้าราชการตำรวจกองงบประมาณเคารพธงชาติ บริเวณลานหน้าอาคาร 1 ตร. โดยมี พ.ต.อ.ภาณุพงศ์ ชอบเพื่อน รรท.ผบก.งป.นำสวดมนต์