ข้าราชการตำรวจกองงบประมาณร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิด พล.ต.ต.ศรีศักดิ์ คัมภีรญาณ ผบก.งป. วันที่ 22 ธ.ค.64