งานเกษียณอายุราชการ พ.ต.อ.หญิง สาลินี สุวรรณเกสร์ รอง ผบก.งป.

วันพฤหัสบดีที่ 30 ก.ย.64

งานเกษียณอายุราชการ พ.ต.อ.หญิง สาลินี สุวรรณเกสร์ รอง ผบก.งป. และมอบของที่ระลึกให้แด่ท่าน ผบก.งป.ท่านเก่า และต้อนรับ ผบก.งป.ท่านใหม่