ตรวจเครื่องแต่งกายและ 5 ส. ประจำสัปดาห์ วันอังคารที่ 11 พ.ค.64