ประชุมคณะทำงานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณฯ ครั้งที่ 2/2564 วันพุธที่ 14 ก.ค. 64 เวลา 13.30 น. ผบช.สงป. เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วย รอง ผบก.งป.ร่วมประชุม

การประชุมคณะทำงานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณฯ ครั้งที่ 2/2564 วันพุธที่ 14 ก.ค. 64 เวลา 13.30 น.  ผบช.สงป. เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมรอง ผบก.งป. และหน่วยต่างๆ ของ ตร. ด้วยระบบการประชุมทางไกล ZOOM Cloud Meetings