พล.ต.ต.ภาณุพงศ์ ชอบเพื่อน ผบก.งป. เชิญฝ่ายงบประมาณทุกฝ่ายหารือชี้แจ้งเรื่องงบซ่อมแซมปรับปรุงของ ตร. ณ สำนักงาน ผบก.งป.

วันอังคารที่ 31 ส.ค. 2564

พล.ต.ต.ภาณุพงศ์ ชอบเพื่อน ผบก.งป. เชิญฝ่ายงบประมาณทุกฝ่ายหารือชี้แจ้งเรื่องงบซ่อมแซมปรับปรุงของ ตร. ณ สำนักงาน ผบก.งป.