พล.ต.ต.ศรีศักดิ์ คัมภีรญาณ ผบก.งป. ทำพิธีประดับยศแก่ข้าราชการในสังกัด ที่ได้รับยศสูงขึ้น จำนวน 1 ราย

วันพุธที่ 3 พ.ย.64 เวลา 11.20 น. 

พล.ต.ต.ศรีศักดิ์  คัมภีรญาณ ผบก.งป. ทำพิธีประดับยศแก่ข้าราชการในสังกัด ที่ได้รับยศสูงขึ้น จำนวน 1 ราย