พล.ต.ต.ศรีศักดิ์ คัมภีรญาณ ผบก.งป. พร้อมด้วย พ.ต.อ.หญิง ชุลีพร องคสิงห์ รอง ผบก.งป. พ.ต.อ.วัชระพงศ์ ฉุยฉาย ผกก.ฝงป.1 งป.และ จนท. ฝงป.1 งป. เข้าร่วมประชุมหารือเรื่องขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ 191

วันพฤหัสบดีที่ 14 ต.ค.64 เวลา 14.00 น.

พล.ต.ต.ศรีศักดิ์  คัมภีรญาณ ผบก.งป. พร้อมด้วย พ.ต.อ.หญิง ชุลีพร องคสิงห์ รอง ผบก.งป. พ.ต.อ.วัชระพงศ์ ฉุยฉาย ผกก.ฝงป.1 งป.และ จนท. ฝงป.1 งป. เข้าร่วมประชุมหารือเรื่องขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ 191 

โดยมี พล.ต.ต.ภาณุพงศ์ ชอบเพื่อน 

รอง ผบช.สงป. เป็นประธาน