พล.ต.ต.ศรีศักดิ์ คัมภีรญาณ ผบก.งป. มอบเครื่องหมายและประดับยศ ให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ สง.ผบก.งป. วันที่ 22 มี.ค.65